Over      


Buiten mijn ouderlijk huis ben ik als kind vanaf mijn zesde tot aan mijn dertiende jaar slachtoffer geweest van satanisch ritueel misbruik. Dit alles heeft verstrekkende gevolgen gehad voor mezelf en mijn levensloop. Hierdoor weet ik als geen ander wat er nog beter kan en moet in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. 


Door een acute nierziekte op mijn dertiende belandde ik in een diep coma. Iets dat overigens doelbewust gecreëerd was door de daders. Daardoor was ik aansluitend op het ritueel misbruik ook nog jarenlang lichamelijk ernstig en chronisch ziek. Ook dit heeft grote gevolgen gehad voor mijn verdere ontwikkeling. Het heeft mijn leven ernstig ontwricht.


De vele trauma’s die ik heb ervaren, hebben mijn leven een totaal andere wending gegeven dan ik aanvankelijk voor ogen had. Een groot deel van mijn leven leed ik aan depressies, verschillende eetstoornissen, en verlangde ik ernaar mijn leven te beëindigen. De dromen die ik had, vielen hierdoor in duigen. Studeren en daarnaast een stabiel gezin opbouwen waren voor mij onmogelijk geworden. Ik prijs me gelukkig met mijn inmiddels drie volwassen zoons, maar ook zij hebben geleden onder de beschadigingen die ik in het verleden opgelopen heb. Een getraumatiseerde jeugd eindigt helaas niet bij het slachtoffer zelf, dit werkt door tot in volgende generaties. 


Na een lange, zware en moeilijke weg, ben ik inmiddels alweer heel wat jaren hersteld en een buitengewoon gelukkig mens. Door jarenlange intensieve therapie en zelfhelende initiatieven heb ik mijn verleden volledig verwerkt en achter me kunnen laten. 


'Achter de deuren van diep leed, ligt een schat bewaard die ons mensen leidt naar zelfinzicht, bewustzijnsgroei en inlevingsvermogen. Dat is een waarachtig mooi geschenk dat voorbehouden is aan hen die er ontvankelijk voor zijn. De kunst is om dit in dankbaarheid te leren aanvaarden.'


Slachtoffers van satanisch ritueel misbruik zijn vaak voor het leven beschadigd en krijgen niet altijd de juiste hulp. Dat is een gevolg van slechte informatievoorziening, gebrekkige supervisie van hulpverleners, te weinig kennis van het bewustzijn en de gebruikte methodes, en voortdurende structurele ontkenning van het bestaan van satanisch ritueel misbruik in onze samenleving. 


Mijn eigen lijden heb ik om weten te zetten in kracht. In plaats van mijn ervaringen achter me te laten, heb ik besloten me in te zetten voor de psychisch zieke kinderen, jongeren en volwassenen van nu, zodat zij niet hoeven te doorstaan wat ik zelf heb moeten doorstaan. Ik zie het dan ook als mijn missie om het lijden van anderen te verlichten, door te spreken.


Ik wil benadrukken dat mijn ervaringen mij naast diep leed ook veel goeds hebben gebracht: een rijke levenservaring, invoelingsvermogen, diepgaande kennis en spirituele groei. Dat is een waarachtig mooi geschenk waar ik intens dankbaar voor ben. Het is de andere kant van de medaille waar veel te weinig aandacht voor is.