Spreker


Als spreker en adviseur ben ik sinds enige jaren actief binnen de specialistische ggz. Ik spreek op congressen en symposia, waar ik hulpverleners probeer te inspireren en hen inzichten bied. Door mijn eigen ervaringen te delen, maak ik hulpverleners bewust van hun blinde vlekken en laat ik hen inzien hoe zij anders kunnen denken en doen om tot nog betere prestaties te komen.


Specialisaties

  • satanisch ritueel misbruik
  • seksueel geweld in het algemeen
  • kindermishandeling
  • transgenerationele overdracht
  • vroegkinderlijke traumatisering
  • complexe PTSS
  • depressie
  • suïcide
  • herstel
  • psychosociale gevolgen van ernstig en chronisch somatisch ziek zijn gedurende de kinderleeftijd en adolescentie


Ik ben in staat om de vaak levenslange gevolgen van een ernstig traumatische jeugd helder uiteen te zetten. En nog belangrijker: hoe je van dit alles weer kunt herstellen.


Ervaring

De afgelopen jaren heb ik onder andere gesproken op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Jaarcongres Jeugd in Onderzoek, en in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam naar aanleiding van de documentaire Alicia in samenwerking met de VPRO. Momenteel richt ik me specifiek op het voorlichten van hulpverleners ten aanzien van zowel satanisch als algemeen ritueel misbruik en anderszins seksueel geweld. Ik heb onder meer gesproken op het symposium van het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld en voor het Centrum voor Transitie, een specialistisch traumacentrum. 


Werkwijze

In mijn persoonlijke betoog probeer ik mijn publiek mee te nemen en te ontroeren. Ik hoor na afloop vaak terug dat men mijn betogen indrukwekkend en informatief vindt. Ik ben in staat om hulpverleners op een andere wijze te laten kijken naar de mensen met wie zij werken.


Hoewel mijn eigen traumatische verleden steevast de kern is van mijn betogen, spreek ik ook over hulpverlening in het algemeen. Wat gaat er goed, wat kan beter en waar precies zitten de blinde vlekken? En welke handvatten zijn er nodig waardoor mensen weer kunnen herstellen?


Missie

Ik zie het als een persoonlijke missie om mijn ervaringen te delen, zodat kinderen, jongeren en volwassenen niet meer onnodig hoeven te lijden. Mijn vroegere leven beschouw ik als een aaneenschakeling van pijn en verdriet, dat ik pas op latere leeftijd heb weten om te buigen naar acceptatie en verwerking. En in de afgelopen jaren zelfs naar een missie: anderen behoeden voor wat ik zelf heb meegemaakt. Want er gaat veel goed in de specialistische hulpverlening, maar het kan nog heel veel beter.


Daarnaast is het mijn ultieme missie om ritueel misbruik en specifiek satanisch ritueel misbruik onder de aandacht te brengen bij hulpverleners. Dit omdat bij velen een groot gebrek aan kennis is over dit onderwerp. Het behandelen van deze specifieke doelgroep vereist namelijk grote deskundigheid en kennis. Hen voorlichten betekent een betere behandeling voor deze doelgroep. 

Yvonne heeft het aangedurfd om haar eigen voorgeschiedenis om te zetten in een open en eerlijk verhaal met een missie. Er is nog een enorm taboe als het gaat om georganiseerd ritueel misbruik. Zij durft het aan om hier zonder fluwelen handschoenen woorden aan te geven, verschillende kanten te belichten, inclusief de zoektocht naar een passende behandeling. En tegelijkertijd is haar boodschap, een psychologische behandeling is niet voldoende, je moet actief aan de slag, oefenen, nieuwe ervaringen opdoen, hulp vragen en aannemen. Ze is direct, no-nonsense en tegelijkertijd betrokken en houdt haar grenzen in de gaten. Er is een waardevolle samenwerking ontstaan, waar nog veel uit voort zal komen.

Christel Kraaij, directeur - klinisch psycholoog Centrum voor Transitie, voor trauma-sensitieve behandeling, begeleiding en ontwikkeling.